Misyon

MISYON

 • Yurdumuzda gerek teknik bilginin, gerekse sosyal sorumluluk duygusunun gelişimi anlamında yararlı olan Radyo Amatörlüğü' nü tanıtmak, yaygınlaştırmak,
   
 •  Radyo Amatörlüğünün bilimsel ve araştırmacı boyutunu ülkemizde geliştirmek, bu boyuttan yararlanılarak bireysel gelişime ve genel toplum hizmeti ile sosyal sorumluluğa yönelik projelerin yütülmesine katkıda bulunmak,
   
 •  Araştırmacılığın ve ekip çalışması ruhunun, analitik düşüncenin ve proje disiplininin yaygınlaştırılıp geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak;
   
 • Okullar, Üniversiteler ve Bilimsel Araştırma Kurumlarıyla işbirliği yapmak, Radyo Amatörlüğünün değişik bilim dallarıyla bağlantılı olarak gerçekleştirebileceği çalışmaları yürütmek, yenilikçi haberleşme yöntemlerinin uygulanması ve/veya geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak;
   
 •  Radyo Amatörlüğü konusunda eğitimler vermek,
   
 •  Radyo Amatörleri arasında birliği sağlamak, dayanışmayı ve yardımlaşmayı pekiştirmek, 
   
 •  Afetler, Acil Durumlar  ve olağanüstü durumlarda Amatör Radyo İstasyonları' nın kamu yararına çalışmaları için gerekli düzenleme ve işbölümünü yapmak,
   
 •  5902 sayılı yasa gereğince AFAD Başkanlığına  devrolmuş  protokollerin gereği olarak ve bu protokolün eki olan “Müşterek Çalışma Esasları” çerçevesinde, afet ve acil durum haberleşmesi için gerekli düzenleme ve işbölümünü sağlamak, bu konuda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ayrıca Afet Müdahale birimleriyle resmi planlamalar ve ilgili mevzuat doğrultusunda işbirliği yapmak, imzalanmış olan diğer protokollerin gereği çalışmaları yürütmek;